Byta trummor - utförande

 

  • Rörgraven bör vara ca 1 m bredare än själva trumman.
  • För kringfyllnad runt trumman används det material som schaktats upp ur rörgraven. Större stenar och block ska sorteras bort.
  • Det är viktigt att det är tätt runt trumman så att den ligger stadigt och inget vatten rinner bredvid.
  • Överfyllningen ska anpassas till trummans material och dimension. Normalt rekommenderas minst 60 cm överfyllnad.

  • En sedimenteringsgrop ska finnas vid trummans inlopp.
  • En trumtratt vid inloppet ökar genomströmningskapaciteten med ca 50 %.
  • Trumman bör ha ett fall på 1–4 cm/m.
  • Undvik att skapa vandringshinder för vattenlevande organismer i åar och bäckar – lägg trummorna så att deras botten ligger under vattenytan även vid lågt vattenstånd. Detta gör också att det inte bildas något vattenfall.
Senast ändrad: 2013-11-21
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?