Stubbar

stubbar, utsnitt ur foto av Gustaf Egnell

Idag lämnas nästan alla stubbar kvar efter avverkningen. Den sammanlagda stubbskörden år 2008 uppgick till endast 1400 hektar i landet. Samtidigt är stubbar en stor energiresurs.

Stubben utgör ungefär 20 % av trädets samlade biomassa. Stubbarna har ett högt energivärde då de utgörs av ved.

Skogsstyrelsens avverkningsanalys SKA08 räknade med att stubbar har en stor potential som energisortiment. Med dagens ekologiska och tekniska begränsningar skulle stubbar kunna tas ut för motsvarande 21 TWh, och med en teknisk utveckling kan nivån höjas till 34 TWh. Det ska jämföras med att man idag tar ut drygt 7 TWh grot från skogen.

Tekniken finns för att bryta stubbar, men fortfarande återstår utveckling för att göra den mer rationell.

Stubbskörd är ett nytt ingrepp i miljön, och kunskapen om effekterna av en storskalig stubbtäkt är därför begränsad. Skogsstyrelsen gör dock bedömningen att en stubbskörd med en rimlig omfattning (5-10 % av den avverkade arealen) bör kunna utföras förutsatt att hänsyn tas till naturmiljön, kulturmiljön och friluftslivet.

På de följande sidorna beskrivs tekniker för stubbskörd och konsekvenser för miljön.

Senast ändrad: 2013-09-20
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?