Askåterföring - så här gör du

askspridning, foto Ulf SikströmAskåterföring sker med traktor eller helikopter försedd med befintlig teknik för spridning av fastgödsel. Traktorspridning är vanligast då korta terrängtransport-
avstånd ofta är en förutsättning för skogsbränsleuttag överhuvudtaget.

Återför om uttaget överskrider 500 kg aska

Enligt Skogsstyrelsen ska man askåterföra om det samlade träduttaget utöver stamdelar under omloppstiden motsvarar mer än 0,5 ton aska per hektar samt om merparten barr inte lämnats kvar någorlunda jämnt spridda.

Sprid inte för mycket

Tillför högst 3 ton aska per hektar och tioårsperiod och högst 6 ton per hektar per omloppstid

Undvik askåterföring

  • ...i känsliga biotoper samt under perioder när växt- och djurliv kan ta skada
  • ... i en askfri zon om 25 m mot känsliga områden.


 

Senast ändrad: 2011-01-25
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?