Räkna med skogsbränsle

räkneverktyg för skogsbränsle, illustration Mats HannerzHär har vi samlat några verktyg som hjälper dig att göra beräkningar för skogsbränsle. I Kunskap Direkt finns flera andra verktyg för skattning av volymer, produktion, ekonomi med mera i skogen. Klicka på länken till höger.

Under denna rubrik hittar du:

Skogsbränsle från beståndet

Exempel på torrvikt och energi för olika sortiment i några olika bestånd

Värmevärde och sortomvandlare för skogsbränsle

Verktyget WECalc räknar fram torrvikter, energi och volymer för olika sortiment med olika egenskaper.

Energiomvandlaren

Översätt mellan GJ, MWh, toe och Mcal

Ingvar och ProdMod

Två program för beräkning av tillväxt, volymer och biomassa i bestånd efter olika skötselingrepp. Ingvar har tagits fram av Skogforsk och ProdMod förvaltas av SLU.

Flis av flis

År 2010 kommer ett nytt verktyg att publiceras där det är möjligt att beräkna kostnader och intäkter av bränsleuttag när hänsyn tas till både bränslets värde och uttagets effekter på miljö och tillväxt. Vill du veta mer om programmet, kontakta Staffan Jacobson.

Senast ändrad: 2014-03-05
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?