Kostnader för skogsbränsle

Bränsleproducenternas genomsnittliga kostnader för olika sortiment visas i tabellen. Siffrorna är insamlade i en enkät från Skogforsk till de större producenterna av skogsbränsle i landet.

Observera att ersättningen till markägare tagits upp som en kostnad.

Kostnader för skogsbränsle, 2013

Grot från slutavverkningar Klenträd från gallringar Energived Stubbar från slutavverkningar
kr/m³s
Ersättning till markägaren 31 8 48 1
Avverkning/upptagning 0 43 30 52
Terrängtransport 37 29 18 32
Omkostnad 8 9 7 6
Summa fritt bilväg 2013 76 89 103 91
Summa fritt bilväg 2012 76 92 117 87
Sönderdelning 48 41 18 49
Terminalkostnader 3 2 10 6
Vidaretransport 41 41 27 42
Administration 10 9 8 9
Summa fritt slutkund 2013 178 182 166 197

Summa fritt slutkund 2012 172 180 181 193
Summa fritt slutkund 2011 186 185 182 182
Summa fritt slutkund 2010 177 175 165 161
Summa fritt slutkund 2009 172 165 167 174

 

m3s = kubikmeter stjälpt mått. Det är ett mått som ofta används för flis och spån.

Senast ändrad: 2011-01-26
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?