Grotens kvalitet

Biobränslets kvalitet har stor betydelse för vilket värde det har hos värmeverken. Torrhalt, askinnehåll, föroreningar och nedbrytning är de viktigaste faktorerna. Om den flisade groten är har låg kvalitet minskar energivärdet, och värmepannorna riskerar beläggningar och slitage.

Torrhalten

Fuktigt bränsle har betydligt lägre energiinnehåll i förhållande till vikten eller volymen. Rå grot har ofta en torrhalt på 50 %. Efter torkning kan flisen komma upp till 60-75 %. För varje procent som fukthalten minskar, ökar energivärdet med två procent.

Föroreningar

Skogsbränsle ska vara så fritt från föroreningar som möjligt, men det följer alltid med en del sten och jord från hanteringen. Så långt som möjligt ska det undvikas genom att grothögarna hanteras varsamt. Undvik rotryckta småträd som följer med grothögarna. Föremål (sågkedjor och liknande) ställer till med stora problem för flistuggar och värmepannor, och ökar askhalten.

Askhalten

Ju lägre askhalt, desto högre värde. Askhalten är den rest av bränslet som blir kvar efter förbränning. I ren stamved är askhalten mindre än 1 procent, men i gröndelar kan den ligga mellan 2-6 %. Skillnaden beror på trädslag och egenskaper hos träden, men också på föroreningar. Jord och sten, landsvägsdamm eller metallföremål som hamnat i grothögarna bidrar till höga askhalter.

Nedbrytning

Om grot- eller flishögar lagras fel kommer svampar och mikroorganismer att bryta ner cellulosan och sänka energivärdet. Det finns också risk för mögel, som ger ett arbetsmiljöproblem.

Flis, foto Tomas Johannesson

Flis. Foto: Tomas Johannesson

Senast ändrad: 2009-12-15
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?