Grenar och toppar - grot

grothög, foto Mats Hannerz

Grot är en förkortning för grenar och toppar, och är den del av biomassan ovan stubbe som lämnas kvar i skogen vid en traditionell avverkning utan bränsleuttag.

Grot används i första hand som bränsle i värmeverk. Med dagens skördenivå ger groten cirka 7-8 TWh energi per år. Enligt SKA 08 skulle uttaget kunna öka till 24 TWh om man tar hänsyn till miljön och dagens tekniska begränsningar. Om tekniken förbättras kan uttaget öka till 34 TWh. Det skulle i så fall utgöra 9 % av Sveriges årliga nettoförbrukning av energi (cirka 400 TWh).

Detta avsnitt hjälper dig att planera och utföra skörd av grot:

  • Vilka bestånd passar?
  • Hur mycket grot får jag ut?
  • Hur grotanpassar jag avverkningen?
  • Hur lagrar och torkar jag groten?
  • Hur planerar jag grotuttaget?
  • Hur säljer jag groten?
  • Vilka blir miljöeffekterna?
Senast ändrad: 2010-01-20
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?