Skogsbränsle - tillgångar och utnyttjande i Sverige
3. Förbrukning i fjärrvärmeverk

Nära hälften av biobränslet i Sverige både produceras och används direkt av skogsindustrin. Det primära skogsbränslet (grot, stubbar och stamved som tas ut direkt som energisortiment) används dock ofta i fjärrvärmeverk eller för elproduktion i kraftvärmeverk.

Mälardalen förbrukar mest skogsbränsle

De största fjärrvärmeverken som använder biobränsle finns i Mälardalsregionen, men det finns också Norrlandskommuner (Östersund, Örnsköldsvik och Skellefteå) som konsumerar mycket bioenergi.

Kartan bygger på siffror från Svensk Fjärrvärme AB och gäller för 2005.

tillförsel av biobränsle till värmeverk och kraftvärmeverk år 2005, data från Svensk Fjärrvärme AB

Kartan visar tillförseln av biobränslen till värmeverk och kraftvärmeverk år 2005. Data från Svensk Fjärrvärme AB, sammanställda av Bo Leijon, Skogsstyrelsen.

Senast ändrad: 2009-12-15
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?