Trädets biomassa och energi

biomassans fördelning i ett träd. Illustration: Rose-Marie RytterStammen utgör ofta bara drygt hälften av hela biomassan på ett träd. Vid en avverkning utan bränsleuttag lämnas därför mycket biomassa kvar i skogen. Stubben utgör drygt 20 % av biomassan. Andelen grenar är större på ett litet träd, och större på gran än på tall. Intervallet i figuren visar skillnaden mellan träd med 10 och 50 centimeter i brösthöjdsdiameter. Biomassan uttrycks ofta som kg eller ton torrsubstans.

 

Hur mycket energi finns i trädet?

Antag att en gran är 1 m³sk (ungefär ett träd med 30-35 cm brösthöjdsdiameter). Torrådensiteten är i snitt  400 kg/m³. Med 60 % i stam, 20 % i grenar/barr och 20 % i stubbe är den totala biomassan (torrvikt) cirka 670 kg, fördelat på 400 kg stam, 133 kg grenar och 133 kg stubbe. Energivärdet för flis med en fukthalt på 30 % är ungefär 4,9 kWh per kilo torrsubstans. Hela träden kan därför leverera 3300 kWh.

Det räcker då med 4-5 stora granar för att klara uppvärmningen av en normal villa under ett år (med en årsförbrukning på 16.000 kWh)!

Senast ändrad: 2012-12-07
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?