Välkommen ut i skogen med
Kunskap Direkt

Kunskap Direkt är ett kunskapssystem om hur man sköter och brukar sin skog. Kunskap Direkt vänder sig i första hand till skogsägare och skogliga rådgivare. Ett särskilt avsnitt om vägar vänder sig till väghållare i skogsbruket.

Innehållet har tagits fram i samarbete med forskare och experter vid Skogforsk, SLU, Skogsstyrelsen och skogsbruket.

Ett samarbete mellan
LRF Skogsägarna logga Skogsstyrelsen logga
Senast ändrad: 2014-12-25