Lönar det sig att röja?

En bra röjning är en väl gjord investering. Även om röjningen medför en kostnad idag kommer du redan i första gallringen att märka resultatet av din röjningsinvestering i form av ett bättre netto. Redan där har du fått tillbaka pengarna för röjningen! Ännu större vinster kommer på sikt, då ditt röjda bestånd blir stormfast och träden får mer värdefulla dimensioner och kvaliteter.

Illustration: Anna Marconi

Illustration: Anna Marconi

 

I Kunskap Direkt kan du själv räkna på röjningens lönsamhet. Ett exempel:

Du gör en tidig röjning (2-3 meters höjd) i ett talldominerat bestånd. Första gallringen görs vid 35 års ålder.

Det oröjda beståndet har då:

  • Klenare diameter (9 jämfört med 11 cm för det oröjda)
  • Fler stammar (5130 jämfört med 2240 stammar/ha)
  • En något större utgallrad virkesvolym, fördelad på fler och klenare stammar
  • En något högre virkesintäkt (6560 jämfört med 6163 kr/ha)
  • En betydligt högre avverkningskostnad (14600 jämfört med 6600 kr/ha)

 


Senast ändrad: 2012-04-11
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?