Grundkurs för skogsägare
med Kunskap Direkt

Välkommen till Grundkurs för skogsägare - kortversionen av Kunskap Direkt.

Grundkursen ger dig en snabb överblick över skogsskötselns grunder och de olika åtgärderna föryngring, röjning, gallring och föryngringsavverkning. I andra delar av Kunskap Direkt kan du fördjupa dig. Vi har försökt hjälpa dig med en del länkar.

Grundkurs för skogsägare kan användas av var och en, men också som ett underlag för kurser och studiecirklar. Innehållet har tagits fram i samarbete med LRF Skogsägarna, och ersätter den tidigare "Skoglig grundkurs".

Bläddra med menyn till vänster.

Utskrifter kan du göra direkt från varje sida (knappen Skriv ut), eller genom att skriva ut hela kursen som en pdf-fil (1,8 MB).

Foto: Mats Wilhelm Pettersson

Foto: Mats Wilhelm Pettersson

Text: Med bidrag från

 officiell logotyp för landsbygdsprogrammet EU

Senast ändrad: 2016-07-12
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?