Vad är skogen värd?

Priset på skogsfastigheter har ökat kraftigt sedan millenieskiftet. Ökningen stannade av och gick till och med ned omkring 2013-2014, men har tagit ny fart 2015 enligt statistik från olika mäklarorganisationer.

Priser i skogskubikmeter per hektar

Priserna på skogsmark brukar anges i kronor per skogskubikmeter (m³sk). En mark med mycket ungskog och kalmark ger ju på kort sikt mindre utdelning för ägaren än en mark med mycket avverkningsmogen skog.

LRF Konsult, en av landets största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, brukar redovisa sin senaste statistik. Tabellerna visar till exempel att priserna gick ner som mest i norra Sverige under den senaste 5-årsperioden, men under en 10-årsperiod har de gått upp kraftigt i hela landet..

Priser i kronor per m3sk 2013-2015 samt förändring i procent under 5 och 10 år

2013 2014 2015 5 år 10 år
Norra Sverige 244 248 250 -19% +32%
Mellersta Sverige 386 379 405 -5% 34%
Södra Sverige 520 538 567 +6% +56%
Hela Sverige 368 371 389 -5% +41%

 Källa: LRF Konsult.

Marknadspriset är mer än bara virket

Priset avspeglar inte bara värdet på den växande skogen. Läge i landet, om det finns bostad på fastigheten, möjligheter till jakt och fiske och mycket annat gör att skogsmarkspriserna ofta överstiger värdet av virkesproduktionen (avkastningsvärdet). I länkarna har vi samlat några rapporter som belyser betydelsen av "hårda" och "mjuka" värden på skogsfastighetspriserna.

Ett sätt att spegla skillnader mellan marknadspris och avkastningsvärde är det prisindex som Skogssällskapet sammanställer. Tabellen visar till exempel att marknadspriset var 1,72 gånger så högt som avkastningsvärdet i området Uppland.

Inrapporterade marknadspriser, avkastningsvärden och skogsindex för sista kvartalet 2014 (från Skogssällskapet, Skogsvärden nr 1 2015)

Marknadspris (kr/ha) Avkastningsvärde (kr/ha) Skogsindex
Norrbotten 24480 22920 1,07
Mellannorrland 37100 31830 1,17
Uppland 80160 46500 1,72
Västra Sverige 86000 61220 1,40
Södra Sverige 94600 68200 1,39

 

Fastighetsvärdering vid överlåtelser och intrång

Fastighetsvärdet har stor betydelse vid överlåtelse av mark, till exempel vid en försäljning eller ett generationsskifte, och dessutom vid inlösen eller intrång vid reservatsbildning eller om mark ska bebyggas.

Vid värdering av överlåtelser av hela skogsfastigheter eller bestånd används ofta Lantmäteriets Beståndsmetoden (BM-Win). Vid intrång används ortsprismetoder, som visar vad fastighetsmarknaden normalt betalar, eller marknadsanpassade avkastningsmetoder, som tar hänsyn till fastighetens framtida nettoavkastning. Naturvårdsverket har en beskrivning om ersättning vid bildande av naturreservat.

Värdera själv

Mäklarföretaget Areal, LRF Konsult samt Norra Skogsägarna har publika räknesnurror som ger indikationer på prisnivåer och hur olika faktorer slår på priset (se länkarna). Man måste dock komma ihåg att priserna kan skilja sig enormt mycket från de beräknade nyckeltalen. Mäklarföretaget Din Skogsbyrå har gjort en sammanställning som ger en bild av prisernas stora spridning.

Priset per hektar

Skogsstyrelsen sammanställer statistik över försäljningen av lantbruksfastigheters produktiva skogsmark. Så här såg hektarpriserna ut år 2012:

Försäljningspris för produktiv skogsmark 2012, kronor per hektar

Norra Norrland 24 181
Södra Norrland 33 849
Svealand 55 865
Götaland 84 179
Hela landet 56 295

Källa: Skogsstyrelsen, tabell 13.8

Senast ändrad: 2016-01-29
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?