Effekter på landskapsnivå

Foto Nic Kruys/N
Ett mer varierat skogslandskap växer fram. Foto Nic Kruys/N.

När träd och trädgrupper systematiskt lämnas vid avverkning blir effekterna betydande på sikt. Om 5 procent av ytan lämnas vid varje avverkning så kommer det om 100 år (då alla produktionsskogar avverkats minst en gång) att finnas totalt 5 procents naturhänsyn överallt i skogen, förutsatt att den får stå kvar. Det nya skogslandskapet som håller på att växa fram kommer att skilja sig från hur skogarna såg ut för bara några decennier sedan.

Skogens förändring har visualiserats av forskare vid SLU. Se exemplet från Strömsjöliden.

I våra skogar händer det just nu mycket med andelen lövträd, döda träd och död ved. Det ger stora effekter både i beståndet och på landskapsnivå. Miljömålsuppföljningarna ger en bild av de förändringar som sker.

 

Senast ändrad: 2014-02-27
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?