Naturhänsyn gör skillnad
Visst kan naturhänsyn i skogsbruket göra skillnad!

Hänsynen är det viktigaste verktyget för att bevara skogens mångfald. Reservat och andra avsättningar är viktiga för att bevara många miljöer, men det är i den brukade skogen den stora potentialen finns för arterna. Fem procent hänsyn på 90 procent av skogsmarken betyder mycket!

Titta och lyssna på vad forskarna säger i filmen om tre viktiga åtgärder för naturhänsynen.

Senast ändrad: 2014-03-07
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?