Björk - föryngring

De små björkfröna har två sidoställda vingar som sprids med vinden.

Unga fröplantor av vårtbjörk.

Björkarna förökar sig lätt, både med frön och med stubbskott.

Fröproduktionen är riklig med toppar vart annat år. De lätta bevingade fröna sprider sig långt.  Fröfall från hängena sker både på hösten, då fröna gror omedelbart, samt på våren efter. Dessa frön gror efter en viloperiod under vintern. Björkfrön finns ofta också i fröbanken i marken. Björken invaderar öppen mineraljord mycket lätt genom fröspridning.

Björkar föryngrar sig också vegetativt genom stubbskott.

Björkbestånd kan med fördel anläggas genom naturlig föryngring på:
  • Fuktiga marker som gränsar till vattendrag och sjöar
  • Frostlänta marker där gran har svårt att etablera sig
  • Mindre fuktsvackor insprängda i barrbestånd
  • Platser där de estetiska värdena är viktiga
Senast ändrad: 2013-02-17
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?