Trädslag, översikt

De ordinära lövträdslagen i Sverige utgörs i huvudsak av släktena björkar (Betula), asp (Populus) och alar (Alnus). Därtill tillkommer träd och buskar från pil- och videsläktet (Salix) samt rönnar och oxlar (Sorbus).

Ordinära lövträd kallas ibland triviala lövträd. Med hänsyn till dagens språkbruk - där trivialt står för tråkigt, ointressant, banalt - anser vi att det är missvisande. Den ursprungliga innebörden av trivial var "vanligt förekommande". De ordinära lövträden är alla inhemska lövträd som inte blivit samlade under begreppet ädellövträd.

I beslutsstödet koncentrerar vi oss på björk, asp och al eftersom det är dessa ordinära lövträdslag som har ekonomisk betydelse som skogsträd och där det dessutom finns kunskap och information om skötsel, virke m.m.

Björk

Asp

Al

Mer information hittar du under respektive trädslag i vänstermenyn.

Om du vill läsa ännu mer om dessa trädslag eller om andra trädslag i Sverige kan du titta på Skogssveriges sida.

Senast ändrad: 2012-03-28
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?