Sitkagran

Sitkagran, plantskog. Foto: Skogforsk

Den nordamerikanska sitkagranen är ett bra komplement till granen i södra Sverige. Virkesegenskaperna liknar våra inhemska barrträds och den passar väl in i våra skötselrutiner.

Produktionen kan vara hög. I nordiska försök växer den 20-30 % bättre än vanlig gran. I trädslagets ursprungsområde är klimatet milt och fuktigt, ett klimat som många räknar med att vi har i sydvästra Sverige om 30-50 år. Redan i dag finns många ståndorter där sitkan passar, dock bör man undvika de torra delarna av sydöstra Sverige.

Sitkan kan skötas som vanlig gran. Gallringsfritt skogsbruk med kort omloppstid är ett alternativ för den som vill minska risken för stormskador och röta.

Allt fler plantskolor odlar och säljer sitkagran. Hör med din inspektor.

Senast ändrad: 2012-11-12
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?