Douglasgran

Douglasgran Skärsnäs, foto Bo Karlsson

Douglasgranen är ett nordamerikanskt trädslag som har prövats i försök under lång tid i Sverige, även om vi har mindre erfarenheter av den i större, praktisk skala. Det finns exempel där douglas växer mycket bra, bättre än vår egen gran. Den ger också ett värdefullt virke.

Douglasgranen är känslig för frost, speciellt höstfroster och vårvinterskador. Den bör därför planteras under skärm. Dessutom bör planteringar hägnas för att inte skadas av viltbete.

Senast ändrad: 2012-11-12
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?