Kraftsamling Skog

En aktiv skogsvård ökar skogens tillväxt och värde. Med verktyget Räkna med Kraftsamling Skog kan du själv se hur du kan påverka tillväxten och ekonomin med olika skogsvårdsåtgärder.
Välj trädslag, läge i landet (vilken skogsägarförening som täcker landsdelen), ståndortsindex, kalkylränta och vilka åtgärder du vill jämföra. De tillgängliga åtgärdsalternativen varierar mellan trädslag och landsdel.

Tänk på att beräkningsverktygen bygger på modeller. Använd dem därför bara som en vägledning.

 Här kan du ladda ner arbetsrapporten som beskriver beräkningarna.

Tips 1: Håll muspekaren över rubriker och menyval så får du mer information.

Tips 2: När du ändrat ett alternativ måste du klicka på "Beräkna"

Tänk på att beräkningsverktygen bygger på MODELLER, som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellen kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom den inte kan väga in alla beståndets egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. Använd därför verktygen med förnuft. De kan vara användbara för att jämföra olika metoder eller skogstyper med varandra, eller som ett av många hjälpmedel för att välja rätt åtgärd. Läs mer om modeller.

Stäng

Testrubrik

Testtext

Stäng

Välj trädslag:
Landsdel:
Ståndortsindex:
Ränta, %:
Åtgärd:

Resultat

 Förädlade plantorOförädlade plantorSkillnad
Omloppstid, år8490-6
Volym, m³sk46044416
Volym/år, m³sk5,54,90,6
Nuvärde860659992607
Markvärde984267283114
I diagrammet intill visas volymutvecklingen för de båda alternativen.  I tabellen nedan jämförs avverkade volymer, kostnader och intäkter.
Förädlade plantor
Oförädlade plantor
 Tidpunkt
år
Avverkad volym
m³sk/ha
Netto
kr/ha
Nuvärde
kr/ha
 Tidpunkt
år
Avverkad volym
m³sk/ha
Netto
kr/ha
Nuvärde
kr/ha
Skogsvård0 - 150 -9544-8467Skogsvård0 - 170 -9360-8201
Gallring 1486061551881Gallring 1525859201639
Gallring 26678150272945Gallring 27278149732530
Gallring 30000Gallring 30000
Slutavverkning843229745812247Slutavverkning903089256810030
Summa per hektar  460 1090968606Summa per hektar  444 1041015998
Beräkningsverktyget Kraftsamling Skog är framtaget av Skogforsk på uppdrag av LRF Skogsägarna med bidrag från EU:s landsbygdsprogram.
Senast ändrad: 2015-01-30
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?