Kör bort virket - regler för virkeslagring i skogen

Färsk och grov ved innebär en risk för ökade insektsskador. Granbarkborre (på gran) och större märgborre (på tall) kan föröka sig i de kvarlämnade stammarna, och om insekterna blir tillräckligt många kan de ge sig på stående, frisk skog. Därför har skogsvårdslagen (§ 29) särskilda regler om skogshygien och föreskrifter om när virke måste transporteras ut ur skogen.

Högst 5 m³sk rått barrvirke får lagras i skogen

Med rått barrvirke menas gran med mer än 10 cm stamdiameter och tall med skorpbark. Om innerbarken är vit räknas virket som "rått". Är det brunt är stammen för gammal för granbarkborren. Då kan man lämna kvar det till fromma för andra insekter (där en del kan vara fiender till granbarkborren!). Observera att särskilda regler kan gälla i bekämpningsområden som utfärdas av Skogsstyrelsen (se nedan).

Olika regler i södra och norra Sverige

Insekterna svärmar i regel tidigare i södra Sverige, därför skiljer sig reglerna något åt. Område Söder sträcker sig upp till och med Dalarna och Gävleborgs län, med undantag för Transtrands, Särna och Idre socknar i Dalarna. Resten är område Norr.

Lagring av virke i skogen

Rått barrvirke som överstiger 5 m³sk måste transporteras ut ur skogen senast vissa datum, beroende på när virket är avverkat eller stormfällt.

Område Trädslag Avverkat Senast ur skogen
Norr Tall och gran före 15 juni 15 juli
Norr Gran 15 juni-15 juli 15 augusti
Söder Tall och gran före 1 juni 1 juli
Söder Gran 1-30 juni 1 augusti
Söder Gran 1-31 juli 1 september

Undantag

  • Reglerna gäller inte om barrvirket behandlas så att det inte kan tjäna som yngelmaterial för skadliga insekter, t.ex. genom barkning, bevattning, flisning, täckning av vältor eller om de översta lagren i en välta transporteras bort innan de angivna datumen.
  • Reglerna gäller inte heller vid större terminaler, vid skogsindustri, i fjällnära skog, på skogliga impediment eller i områden med naturvårdsavtal där syftet är att gynna förekomsten av död ved.
  • Som rått barrvirke räknas inte stubbar, högstubbar eller stubbvältor.

Särskilda regler i bekämpningsområden

I särskilt utsedda bekämpningsområden för granbarkborre finns bl.a. regler om att högst 3 m³sk råa granar får lämnas kvar inom ett hektar, se länkarna till Skogsstyrelsens författningssamling.

Senast ändrad: 2015-06-25
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?