Granbarkborre

Den allvarligaste skadegöraren i granskog är granbarkborren. Den angriper granstammar och kan yngla både i stående träd och liggande färskt virke, men föredrar försvagade granar med frisk och tjock bark. Får den tillfälle att massföröka sig, till exempel efter en stormfällning där virket lämnats i skogen, kan den lägga ägg i helt friska träd. Om granarna blir angripna i hög utsträckning och med täta intervall dör de. Barkborren svärmar efter mitten av maj och i juni.

Efter januaristormarna 2005 och 2007 dog stora mängder granskog efter barkborreangrepp, framför allt i södra Sverige. Från 2010 noterades också stora angrepp i mellersta Norrland. Grankbarkborren finns dock ständigt närvarande och kan angripa svaga träd även ett "normalt" år. Aktuell information om skador och åtgärder finns på Skogsstyrelsens hemsida och hos skogsentomologerna vid SLU (se länkar).

Barkborren angriper vanligen:

  • då man huggit hårt i en granskog, alternativt tagit upp stickvägar eller ledningsgator. Utglesningen leder till att granbarken torkar
  • efter stormar som gett upphov till vindfällen och luckor, eller försvagat träden genom rotryckning
  • under torrår då granens kondition blivit nedsatt.
Senast ändrad: 2016-06-19
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?