Säker arbetsmiljö i skogen

I samarbete med Säker Skog

Varje år omkommer 5–10 personer vid skogsarbete, och tusentals skadas. I det självverksamma privatskogsbruket är risken för olycksfall särskilt stor. Samtidigt ger eget arbete i skogen nyttig fysisk träning och mental tillfredsställelse, men det krävs att säkerheten sätts i första rummet.

Risken för riktigt allvarliga olycksfall är störst vid trädfällning, men olyckor kan ske vid i stort sett alla typer av arbeten i skogen. Den vanligaste orsaken till en olycka är att man ramlar eller halkar.

Den höga olycksrisken vid småskaligt skogsbruk beror ofta på att skogsägare:

 • är ovana och har bristande kunskap
 • utför svåra och krävande arbetsuppgifter som trädfällning, nedtagning av fastfällda träd, uppröjning av stormfällda träd och körning i svår terräng
 • använder maskiner, redskap och metoder med stora risker för olycksfall

Om skogsägaren arbetar ensam i skogen ökar också risken att han eller hon får vänta längre på räddning om olyckan är framme.

Förhindra olyckor genom att:

 • Skaffa nödvändig kunskap om de vanligaste riskerna och om säkra arbetsmetoder, till exempel genom handledningar eller kurser (Säker Skog utfärdar motorsågs- och röjsågskörkort)
 • Tänka på risken för olycksfall vid val av teknik och vilka arbetsuppgifter du ska prioritera
 • Använda godkänd personlig skyddsutrustning vid arbete med motorsåg
 • Se till att utrustningen är väl servad och att skyddsanordningarna fungerar.
 • Jobba tillsammans i skogen, men håll säkerhetsavstånden. Samarbete ger större trivsel och kan underlätta arbetet, men framför allt påskynda räddning
 • Avsluta arbetet innan du blir alltför trött och får sämre omdöme. Stress är en annan riskfaktor.

Förbättra arbetsmiljön genom att:

 • Lära dig en ergonomiskt riktig och säker arbetsteknik
 • Angripa "källan" till problemen, till exempel minska bullret och förbättra arbetsställningen
 • Använda funktionella kläder och verktyg
 • Växla mellan olika arbeten och arbeta endast korta stunder i dålig arbetsmiljö.

Den del av Arbetsmiljölagen som behandlar tekniska anordningar och skyddsutrustning gäller även dig som skogsägare. Men kom ihåg:

Egen omtanke är bästa skydd!


Sågar stormfälld skog med motorsåg. Foto: Stefan Örtenblad, Skogenbild

Farligt skogsarbete! Motorsåg i stormfälld skog. Foto: Stefan Örtenblad, Skogenbild

Senast ändrad: 2016-03-23
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?