Plantering

Plantering, foto: Bosse Backström, Skogenbild

Foto: Bosse Backström, Skogenbild

Plantering är den vanligaste och generellt sett säkraste metoden för återbeskogning. Vid plantering kan föryngringen få ett försprång så att den växer ifrån konkurrerande vegetation. Jämfört med sådd och naturlig föryngring är plantering mindre känslig för klimatläge och väderlek.

Planteringen kan kombineras med skärm eller fröträd, och användas som komplement till sådd och självföryngring.

Plantering, liksom sådd, ger möjlighet att ändra sammansättning på den nya skogen. Det är inte säkert att den gamla skogen var den bästa från tillväxtsynpunkt. Plantor från fröplantager eller förflyttade provenienser kan vara härdigare, växa snabbare eller ha andra önskvärda egenskaper.

Läs mer på de följande sidorna om hur du utför planteringen, hur du väljer plantor och hur du sköter dem.

Senast ändrad: 2013-01-28
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?