Föryngringens grunder
- kort om föryngring

När skogen avverkas ska den ersättas med ny. Det säger både skogsvårdslagen och det sunda förnuftet.

Groddplanta gran, foto Mats Hannerz

 • I Sverige slutavverkas och föryngras ungefär 200.000 hektar om året. Det är knappt 1 % av den produktiva skogsmarksarealen.
 • Skogen kan föryngras genom skogsodling (plantering och sådd) eller naturlig föryngring (=självföryngring). Ibland kan flera metoder kombineras.
 • Plantering är den vanligaste och säkraste föryngringsmetoden. Det används på ungefär 70 % av all föryngringsareal.
 • I norra Sverige används oftast 1-åriga täckrotsplantor. I södra Sverige planteras också 3-4-åriga barrotsplantor, pluggplantor och större täckrotsplantor.
 • Plantering görs i första hand med förädlade plantor. De kommer från utvalda moderträd med hög tillväxt, bra kvalitet och hög överlevnad.
 • Sådd utförs på ungefär 2 % av föryngringsarealen. I första hand sås tall.
 • Naturlig föryngring utförs på drygt 20 % av föryngringsarealen. Fröträdsställningar av tall är den vanligaste metoden.
 • Nästan alla föryngringsytor markbereds. Det ökar plantornas överlevnad och tillväxt.
 • Snytbaggen är ett hot mot plantorna de första åren. När plantorna blir äldre är viltbete en viktig skadefaktor.
 • Skogsvårdslagen reglerar hur många huvudplantor som måste finnas i ett bestånd och när föryngringen måste vara säkerställd.
 • I praktiken är hälften av alla huvudplantor i föryngringarna naturligt föryngrade - från omgivande träd eller från småplantor som fanns i beståndet före avverkningen.
 • Det finns alternativ till kalavverkning och föryngring, till exempel blädning och naturkultur.

Utan föryngringsåtgärd har du små chanser att få upp en godkänd föryngring. Störst chans för en godkänd föryngring har du efter en plantering, men naturlig föryngring kan också skapa fina föryngringar om de används på rätt sätt på rätt plats.

Ingen åtgärd  Plantering Naturlig föryngring

28%

83 %

77 %

Tabellen visar andelen godkända föryngringar för olika metoder, alla markägare. Källa Skogsstyrelsens Polytax, 2007-2009.

Senast ändrad: 2012-05-29
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?