Demonstrationsytor i fält
med löv och förädlat material

Se hur det växer!

Ett nätverk av demonstrationsförsök börjar nu växa fram i landet. I försöken kan du själv se skillnader mellan olika trädslag och genetiska ursprung. I två webbguider har Skogforsk samlat demonstrationsförsök med björk och hybridasp, samt med förädlade plantor.

I guiderna hittar du kartor, vägbeskrivningar och försöksbeskrivningar som kan skrivas ut och tas med i fält.

Utnyttja gärna demonstrationsförsöken för exkursioner eller för ett eget besök.

Klicka på rubrikerna i vänstermenyn för att öppna någon av de båda guiderna.

Senast ändrad: 2010-08-13
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?