Arbete i stormfälld skog

Stormfälld skog är farlig! Många faror kan lura även den vane huggaren. JOBBA ALDRIG ENSAM I STORMFÄLLD SKOG.

Om du inte är proffs, har ordentlig utrustning eller tillräckliga kunskaper ska du inte ge dig ut och hugga själv. Anlita i stället en professionell avverkningsentreprenör. Den lokala Skogsstyrelsen, skogsägareföreningen eller din virkesköpare kan ge tips.

För den som ändå måste gå ut i den stormskadade skogen har vi samlat en del tips. Klicka på underrubrikerna i vänstermenyn. Du kan bland annat se filmen om motorsågsarbete i stormfälld skog. KUNSKAP DIREKT har också allmänna tips om avverkningsarbete och säkerhet. Se länkarna till höger.

Stormfällning i blandskogen, Kalmar. Foto Mats Hannerz
Foto Mats Hannerz

Senast ändrad: 2015-01-29
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?