Stormfälld skog

Stormfällt virke efter Gudrun 2005, foto Mats Hannerz

Varje år inträffar stormar som fäller träd. De mest omtalade under 2000-talet är januaristormarna Gudrun och Per. Gudrun svepte ner 75 miljoner kubikmeter 2005, och Per bidrog med ytterligare 12 miljoner kubikmeter 2007.

Det är inte alltid stormarna slår till över så stora områden samtidigt, men vindfällning av enskilda träd och ibland hela bestånd inträffar ofta flera gånger om året på någon plats i landet.

Stormfällning är en utmaning för skogsägaren. Det är farligt att ta hand om vindfällda träd och träd i spänn. Virke som blir kvar i skogen är en yngelplats för insekter. Stormfällning kan också förstöra mark, biologiskt värdefulla biotoper och kulturlämningar.

På dessa sidor har vi samlat information om arbete i stormfälld skog, lagring av virke efter storm, och insektsskador. Läs vidare på sidorna i vänstermenyn och i de rapporter och länkar som finns i högermenyerna.

Senast ändrad: 2015-01-29

Ordlista

Stormfällning
: Trädfällning orsakad av vind, varvid hela trädet med rotsystem faller eller större delen av stammen efter stambrott.

Skogsencyklopedin

stormfällning
: trädfällning orsakad av vind, varvid hela träd med vidhängande rotsystem faller eller större delen av stammen efter stambrott. Stormfällningar sker främst under höst och vår och är till volymen en av de mest omfattande skogsskadorna, kanske är bara rotrötan värre. Stormfällningarnas skadeverkningar förvärras ofta av omfattande sekundära insekts- (barkborrar) och svampskador. Genom att stormskadade bestånd blir söndertrasade, blir förlusterna ofta långsiktiga...
Läs vidare här >>
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?