Avverka själv eller leja bort?

När du har beslutat vilket skogsbestånd du skall avverka kommer nästa stora beslut: Vem skall göra jobbet? Och vem skall köpa virket?

Avverka själv…

Du kan ta fram din motorsåg och avverka träden själv. Det ger bra motion, men tyvärr en ganska låg timpeng, eftersom skogsmaskinerna arbetar så effektivt i dag. Dessutom är skogsarbete riskfyllt.

Du kan också ta fram din traktor och köra ut virket själv till bilväg. Det ger tyvärr också en ganska låg timpeng. Dessutom sliter skogsarbetet hårt på en traktor som inte har rätt teknisk utrustning.

... eller ta hjälp av proffs?

Det vanligaste i dag är att skogsägaren säljer sin skog "på rot" och låter köparen svara för avverkningen. Köparen åtar sig också ofta att markbereda och plantera efter avverkningen.

Senast ändrad: 2013-02-23
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?