Gallringsmall - tall och gran

Gå direkt till gallringsmallen »

Hitta rätt nivå!

För att få reda på när du ska gallra och hur stort uttaget bör vara, kan du använda dig av Skogsstyrelsens gallringsmallar. Med hjälp av mallarna kan du dessutom se vilka virkesvolymer gallring och slutavverkning kan ge. Om grundytan sänks för mycket riskerar du skador och produktionsförluster. Gallringsmallarna är anpassade till trädslagsrena, jämna bestånd som röjts ordentligt. De fungerar därför sämre i blandskog, olikåldriga bestånd och i gruppställda bestånd. Gallringsmallens resultat och angivna riktvärden för stamantal, antal gallringar och ålder måste alltid stämmas av mot det aktuella beståndet. I vissa fall kan du göra en tidigare förstagallring än vad som anges enligt gallringsmallen.

För att kunna avläsa gallringsmallen måste du för varje bestånd känna till:

  • övre höjden
  • ståndortsindex
  • grundytan före gallring

Hur tolkas stickvägsuttaget i mallen?

Observera att många börjar gå ifrån Skogsstyrelsens gallringsmallar och i stället använda nya mallar som ger andra gallringsråd. Vi rekommenderar i första hand gallringsverktyget INGVAR som kan laddas ner från Kunskap Direkt.

Du kan göra en tidigare första gallring om beståndet:

  • är stamrikt
  • innehåller träd med olika åldrar
  • har en stor andel lövträd
  • består av oröjda självföryngringar
  • är ojämnt och gruppställt

Stäng

Vid första gallring är det nödvändigt att ta hänsyn till stickvägsuttaget. Gallringsmallarna gäller för uttaget mellan stickvägarna. Därefter tillkommer ytterligare uttag i stickvägarna. Det totala uttaget får inte vara större än 40 procent. Om man istället felaktigt räknar in uttaget i stickvägarna minskar möjligheterna att gallra igenom hela beståndet. Gallringsvolymen kan variera upp till 50 procent beroende på om man räknar in stickvägsvolymen eller inte. Stickvägsuttaget varierar vanligen mellan 15 och 20 procent av beståndets grundyta.

Stäng

Senast ändrad: 2015-11-30
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?