Räkna ut volymen på ett träd

tall, ek, gran

Med Volymberäkning räknar du ut volymen på ett enskilt träd. Verktyget bygger på volymfunktioner.

Fyll i brösthöjdsdiameter och trädhöjd. Beräkningen gäller bara för träd som är större än gränsvärdena. Samtliga mått är ovanpå bark.

Trädslag
Brösthöjdsdiameter, cm
Trädhöjd, m
 
Trädvolym, skogskubikmeter
 
   

Trädslag

Välj trädslag och i förekommande fall läge i landet och typ av träd. Uppdelningen skiljer sig mellan trädslagen beroende på vilka volymfunktioner som används.

Brösthöjdsdiameter

Diametern på bark 1,3 meter ovan mark.

Trädets höjd

Trädets höjd till toppen. Se tips om att mäta trädhöjd (länk till höger).

Trädvolym, skogskubikmeter

Stammens volym ovan bark inklusive toppen. Om volymen uttrycks som fastkubikmeter på bark (m³fpb) ingår inte toppen.

Senast ändrad: 2016-05-25

Ordlista

Brösthöjdsdiameter
: Trädets diameter i brösthöjd, 1,3 meter över marknivån. Diametern mäts oftast med klave, antingen på "mötande" kant eller - för större noggrannhet - genom att korsklava trädet.
Skogskubikmeter
: Volymen i kubikmeter av hela stammen ovanför stubbskäret, inklusive topp och bark. Grenar räknas inte med annat än för vissa flerstammiga lövträd.

Skogsencyklopedin

skogskubikmeter
: (m3sk) volymen 1 kubikmeter beräknad på trädstammar inklusive topp och bark ovan stubbskär. Grenar ingår inte annat än för vissa lövträd. Vid riksskogstaxering räknas till skogskubikmeter volym mellan 1 % av stamhöjden och översta toppskottet. Enheten används främst för volymen av virkesförråd, tillväxt och avverkning.
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?