Plantval

Välj trädslag

Plantval är ett verktyg som hjälper dig att välja rätt skogsodlingsmaterial (fröplantage eller proveniens). 1. Välj trädslag och 2. markera din planteringslokal. Verktyget rangordnar materialen efter deras beräknade produktion på den aktuella lokalen. Beräkningen tar hänsyn både till förväntad tillväxt och överlevnad.

LOGGA IN om du vill använda en anpassad inställning av Plantval.

Mer om skogsträdsförädling (öppnas i nya fönster)

Genväg till bättre skog - information om förädling Filmen om förädling Demoytor Räkna med förädling Planter's guide

Plantval är en vidareutveckling och ersättning för det ursprungliga Val av skogsodlingsmaterial, framtaget av Tore Ericsson, Skogforsk. Plantval är framtaget av Skogforsk med ekonomiskt stöd från Föreningen Skogsträdsförädling.

Vad säger lagen?: Se allmän information om skogsvårdslagen och skogsodlingsmaterial, och testa verktyget för tillåten förflyttning av tall och gran.

Klimatanpassning: De tidigare rekommendationerna i Plantval byggde på analyser gjorda under 1990-talet. De har nu justerats till att gälla för planteringar 2010 och framåt med beaktande av klimatforskarnas framtidsprognoser. För mer information kontakta Bengt Andersson. Se också nedan.

Synpunkter och rapporter om felaktigheter tas tacksamt emot av redaktören.

Uppdateringar: Senaste uppdatering 2013-03-18. För information om denna och tidigare uppdateringar klicka här.

Senast ändrad: 2016-10-07
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?