Kunskap Direkt verktyg
Räkna med din skog
Föryngring

föryngring

Välj plantor, inventera och räkna på din föryngring.

Trädslagsval

trädslagsval

Välj trädslag och föryngringsmetod.

Ståndorten

ståndorten

Verktyg som hjälper dig att beskriva ståndorten.

Mått och mätning

mått

Inventering, måttenheter, volymberäkning.

Röjning

röjning

Räkna på din röjning.

Gallring

gallring

Räkna på din gallring.

Slutavverkning

slutavverkning

Verktyg för den äldre skogen.

Gödsling

gödsling

Lönsamheten vid gödsling med kväve.

Rotröta

rotröta

Risken för röta i beståndet.

Kraftsamling Skog

kraftsamling

Effekter av tillväxthöjande skogsvårdsåtgärder.

Vägar

slutavverkning

Kostnader, lönsamhet och grusåtgång för skogsbilvägar.

Ekonomiska kalkyler

ekonomiska

Samlade ekonomiska räkneverktyg.

Här hittar du beräkningsverktyg och andra beslutsstöd för din skog. Klicka på ett område så hittar du ett urval verktyg som kan passa. Samma verktyg kan finnas under flera rubriker. I vänstermenyn hittar du alla verktyg.

Tänk på att beräkningsverktygen bygger på modeller. Använd dem därför bara som en vägledning.

Tänk på att beräkningsverktygen bygger på MODELLER, som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellen kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom den inte kan väga in alla beståndets egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. Använd därför verktygen med förnuft. De kan vara användbara för att jämföra olika metoder eller skogstyper med varandra, eller som ett av många hjälpmedel för att välja rätt åtgärd. Läs mer om modeller.

Stäng

Senast ändrad: 2015-04-29
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?