Om våra ädla lövträd

De egentliga ädellövträden är alm, ask, avenbok, bok, ek, lind och lönn. På senare tid har också fågelbär börjat räknas som ädellöv.

Flera av huvudarterna har också närbesläktade arter som räknas in under begreppet ädellöv: lundalm, vresalm, naverlönn, bergek och bohuslind. Det betyder att lagen räknar in totalt 13 lövträdsarter som ädla lövträd.

I detta avsnitt ger vi en översiktlig beskrivning av de olika arterna. Där finns också länkar till sidor som beskriver virkesegenskaper och skogsskötsel för respektive art. Klicka på artnamnen i vänstermenyn eller i listan nedan.

Alm
(Ulmus glabra)
almblad, Bo Mossberg Fågelbär
(Prunus avium)
fågelbär, Bo Mossberg
Ask
(Fraxinus excelsior
)
ask, Bo Mossberg Lind
(Tilia cordata)
skogslind, Bo Mossberg
Avenbok
(Carpinus betulus)
avenbok, Bo Mossberg Lundalm
(Ulmus minor)
lundalm, Bo Mossberg
Bergek
(Quercus petraea)
bergek, Bo Mossberg Lönn
(Acer platanoides)
lönn, Bo Mossberg
Bohuslind
(Tilia platyphyllos)
bohuslind, Bo Mossberg Naverlönn
(Acer campestre)
naverlönn, Bo Mossberg
Bok
(Fagus sylvatica)
bok, Bo Mossberg Vresalm
(Ulmus laevis)
vresalm, Bo Mossberg
Ek
(Quercus robur)
ek, Bo Mossberg
Senast ändrad: 2013-03-03
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?