Vinterunderhåll

Plogning av skogsbilväg, foto Skogforsk.
Foto Skogforsk.

Under vintern krävs ett effektivt vinterunderhåll för att vägen ska kunna utnyttjas på ett bra sätt. Till exempel ska människor även på vintern kunna ta sig till och från arbete och skola.

Dessutom pågår på många håll drivningsarbetet som intensivast under vintern. Maskiner, personal och virkesbilar ska fram till avverkningstrakter och avläggsplatser. För att detta ska fungera störningsfritt krävs följande åtgärder:

Senast ändrad: 2013-11-22
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?