Vägarna är skogsbrukets blodomlopp. Virkestransporter i terrängen kan förbruka sextio gånger mer energi än på vägen, och riskerar också att skada mark och vatten. Vägarna ger skogsägare och allmänhet tillgång till skogen för rekreation och skogsskötsel, och för många är vägarna livlinan för att ta sig hem eller till sitt fritidsboende.

Ett väl utbyggt och underhållet vägnät är lönsamt och ökar värdet på skogen. Men det gäller att vägarna dras på rätt ställe och med en teknik som passar för behoven. Annars kan pengarna vara bortkastade. En dålig väg kan också belasta miljön.

Kunskap Direkt – vägar vänder sig till:

dig som planerar, bygger, förvaltar och sköter enskilda vägar. Du kan vara utförare eller rådgivare inom skogsbruket, skogsägare eller aktiv i en samfällighetsförening.

I Kunskap Direkt – vägar kan du läsa om:

hur du bygger din nya väg, från den viktiga planeringen, via upphandling och genomförande, fram till färdig väg. Dessutom hur vägen kan underhållas och förvaltas.

Kunskap Direkt – vägar har fokus på:

Skogsbilvägar, men innehållet är användbart för alla som förvaltar enskilda vägar. 

Kunskap Direkt - vägar har producerats med bidrag från:

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Södra Skogsägarnas stiftelse
för forskning, utveckling och
utbildning

Norrskogs forskningsstiftelse

 

Senast ändrad: 2016-03-17
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?