Flerskiktad barrblandskog i Kalmar, foto Mats Hannerz

Svartmes. Foto Hans Olofsson.

Självsådd gran i mossan, Kalmar. Foto Mats Hannerz.

Flerskiktad barrblandskog Eriksköp, Tönnersjöheden. Foto Mats Hannerz.

Flerskiktad bokskog i Brösarp. Foto Mats Hannerz.

Kunskap Direkt om Hyggesfritt skogsbruk

Har du en fullskiktad skog med gran, bok eller andra skuggtåliga trädslag? Grattis, då kan du bruka skogen med hyggesfria metoder.

Har du en annan typ av skog kan du förstås också låta bli att ta upp hyggen. Antingen kan du bara låta skogen stå, eller också kan du röja och gallra den målmedvetet för att på sikt skapa en skog som är skiktad. Men det kan ta tid, kanske 100 år eller mer. Du kan också lämna en skärm och släppa upp ett nytt bestånd under - det är ju också en form av hyggesfritt skogsbruk.

Men vad är fullskiktad? Hur sköter man en sådan skog? Finns det andra sätt som man kan sköta skogen utan hyggesupptagning? Vilka marker fungerar det på, och med vilka trädslag? Och vilka konsekvenser får de hyggesfria alternativen för din ekonomi och för mångfalden? Det ska vi försöka ge några svar på i den här modulen av Kunskap Direkt. Här fokuserar vi på barrbestånd. Har du bok, alm, lind eller andra skuggtåliga trädslag kan du läsa mer i Kunskap Direkt Ädellöv.

Begränsade erfarenheter

Vi skriver "försöka", för det är mycket vi inte vet om hyggesfria metoder. Forskningen har långtifrån alla svar och de praktiska erfarenheterna är begränsade. I debatten blir det ofta polariserat - för eller emot. Kunskap Direkt uppmuntrar dock att prova metoden om förutsättningarna är de rätta.

Men det är alltid du som skogsägare som själv måste bestämma. Det finns risker som lägre tillväxt, att det inte kommer föryngring och att det kostar pengar. Men ibland överväger fördelarna. Du kanske vill ha skogen kvar bakom gården, och ändå kunna ta ut lite virke? Nära tätorter, i fjällnära skogar eller i biologiskt värdefulla områden är också hyggesfria metoder ett sätt att fortfarande kunna skörda virke samtidigt som skogen finns kvar.

Det finns gott om fördjupning

Mycket av informationen, men långtifrån allt, är hämtat från den utmärkta Skogsskötselseriens del om blädning. Det finns också många andra kunskapssammanställningar, du hittar dem när du går vidare i Kunskap Direkt om Hyggesfritt skogsbruk.

Senast ändrad: 2014-12-25
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?