Lägg ut provytor

Du gör dina mätningar på provytor som skall vara representativa för beståndet.

Provytorna kan vara relaskopytor, för att mäta grundytan, eller cirkelprovytor för att räkna antal träd eller mäta höjd, diameter och ålder. Relaskopytorna har ingen yttre gräns utan alla träd som träd som fyller relaskopets spalt räknas in oavsett hur långt ifrån relaskoppunkten de ligger. Cirkelprovytorna kan vara 100 m² (5,64 m radie) eller 200 m² (7,98 m radie). Provytor med 10 meters radie motsvarar 314 m² och används för övre höjdträd.

I diagrammet kan du se hur många provytor du bör göra i ditt bestånd. Ett exempel: I ett 5 ha bestånd bör du lägga ut 9 provytor.

Provytorna skall vara jämnt fördelade över beståndet. I jämna bestånd kan du ha något färre provytor - i ojämna bör du lägga ut några extra ytor för att få ett säkert resultat.

I plant- och ungskog kan du använda ännu mindre provytor: 1,78 m radie (10 m²), 2,52 (20 m²) eller 2,82 m (25 m²). Tänk på att du bör lägga ut fler ytor om de är små.

Senast ändrad: 2006-09-21
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?