Välkomna till Effaråsen

Effaråsen, avverkning med 30 % sparad hänsyn. Foto Line Djupström
Foto Line Djupström.

Effaråsen - en demonstrationsslinga som visar målbilder för miljöhänsyn i gammal tallskog

Effaråsen i västra Dalarna är en värdetrakt för gammal tallskog. Kan vi bevara dess biologiska värden och samtidigt bedriva ett skogsbruk? Det ska försöket i Effaråsen söka svar på. Skogforsk har tillsammans med Bergvik Skog, Stora Enso Skog och Skogsstyrelsen anlagt en långsiktig studie där olika avverkningsformer och skötselmetoder jämförs. Försöket ska följas under flera decennier. Under tiden finns möjlighet att besöka skogen och se resultaten med egna ögon. En två kilometer lång demonstrationsslinga låter besökaren vandra genom orörd skog, skog där naturvärdena har stärkts på konstgjord väg och skog där olika stora virkesuttag har gjorts. Delar av skogen är också bränd.

Gå vidare till demonstrationsslingan eller läs mer om försöket, arterna eller resultaten från forskningen.

Senast ändrad: 2015-05-07
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?