Sätt plantan rätt!

Grundregel: Sätt plantan djupt, högt upp i torvan och långt från annan vegetation. Avståndet till obearbetad mark skall vara minst 2 dm. På normal, frisk mark - plantera högt upp i torvan. På torra marker med risk för torka - plantera längre ned.

Ange risken för torka, markfuktighet och jordtextur så får du tips om bästa planteringspunkt i markberedningsspåret.

Risk för torka Markfuktighet Jordtextur

Senast ändrad: 2015-04-29
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?